Afdrukversie
Consultatiebureau

Het consultatiebureau is gelegen in de Oude Vaartstraat 12 te 2300 Turnhout (zie foto). Daarnaast is er een antennepunt in Mechelen. De dienst is bereikbaar op 014 411357 of consbur.turnhout@scarlet.be.

 

Consultatiebureau, Oude Vaartstraat 12, Turnhout (kaartje)

Het Consultatiebureau is een centrum voor diagnose, advies en oriëntering gericht op volwassenen die het extra moeilijk hebben om werk te vinden, om zelfstandig te wonen en om zich te ontplooien omwille van langdurige en ernstige beperkingen.

Deze beperkingen kunnen te maken hebben met:
- lichamelijke beperkingen (bv. niet goed meer kunnen stappen, moeilijk gereedschap kunnen vasthouden…)
- beperkingen van het leren (bv. moeilijk een tekst kunnen begrijpen, last hebben met het onthouden van zaken…)
- beperkingen van de zintuigen (bv. zeer slecht zien of horen..)
- psychische moeilijkheden ondervinden (bv. altijd in de put zitten, altijd schrik hebben…)

Als deze beperkingen blijvend zijn en de persoon erg hinderen in het dagelijks leven, dan hebben deze extra hulp nodig in het leven. Wij zoeken samen met de persoon uit waar ze moeilijkheden mee hebben, maar ook waar hun sterke punten liggen. Samen proberen we de kans te vergroten dat een job, opleiding, activiteit past bij de mogelijkheden van de persoon, dat ze voldoende steun krijgen bij het wonen, … dat ze zich ‘goed’ kunnen voelen. Om een zicht te krijgen op de werking van het consultatiebureau; druk hier.

Daarnaast kan je ook terecht voor:
- een inschrijvingsprocedure voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het vroegere Vlaams Fonds. Dit is ook mogelijk voor kinderen.
- onderzoeken van arbeidsgehandicapten in samenwerking met VDAB
- loopbaanbegeleiding "In-Zicht"
- onderzoek in het kader van een herscholing bij het RIZIV
- onderzoek van cognitieve mogelijkheden in het kader van een aanvraag voor integratie- en/of inkomensvervangende tegemoetkoming bij het Ministerie van Sociale Zaken


designed by Bren Van Caesbroeck